Members

Zihe Rao

 

 

Zihe Rao
Professor
Phone: 6277-1493
Email: raozh@xtal.tsinghua.edu.cn

Zhiyong Lou

 

 

Zhiyong Lou
Associate Professor
Phone: 6277-1493
Email: louzy@xtal.tsinghua.edu.cn

Hong Tang

 

 

Hong Tang
Laboratory Manager
Phone: 6277-1493
Email: tangh@xtal.tsinghua.edu.cn

Yuna Sun

 

 

Yuna Sun
Laboratory Secretary
Phone: 6277-1493
Email: secretary@xtal.tsinghua.edu.cn
Laboratory Secretary

Cheng Chen

 

 

Cheng Chen
Graduate Student
Campus address:
Phone: 6277-7930
Email: chench@xtal.tsinghua.edu.cn